South East Europe

2050 Carbon Calculator

Добредојдовте во Нискокарбонскиот енергетски калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година!

До 2050 година ние мора драматично да ги промениме начините на кои произведуваме и користиме енергија.

Ова е потребно за да ги намалиме нивоата на стакленички гасови и за да ги избегнеме штетните последици од климатските промени.

Енергетскиот патоказ на ЕУ за 2050 година предвидува намалување на емисиите од стакленички гасови за 80% споредено со нивоата во 1990 година. Оваа цел е важна за земјите од Југоисточна Европа поради потребните прилагодувања кои мора да ги направат како дел од процесот на пристапување кон ЕУ, како и поради обврските кои доаѓаат со идното членство, а и колективниот напор за спречување на климатските промени.

 

 

noun_skip-down_118687

Како треба да се постигне ова?

Нискокарбонскиот енергетски калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година ви дозволува да го креирате вашиот енергетски патоказ и иднина за било која од земјите од Југоисточна Европа.

Калкулаторот ви дозволува да ги разгледате можностите и изборите кои се наоѓаат пред нас, како и чекорите кои треба да ги преземеме за да ја креираме иднината која ја посакуваме.

Тој ги покрива сите делови од економијата во поглед на производство на енергија и нејзина потрошувачка, како и емисиите од стакленичките гасови кои се испуштаат во земјите од Југоисточна Европа.

slide2

Нискокарбонскиот енергетски калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година нуди дијапазон на физички и технички потенцијали во 10 различни сектори, како и 45 различни параметри за секоја од земјите.

Тој се базира на собрани научни и инженерски податоци, кои беа предмет на консултации со национални, регионални и меѓународни организации, претставници на експертски асоцијации, академии, како и релевантните министерства и институции од земјите на ЈИЕ.

Претпоставките и податоците на кои што се базира Нискокарбонскиот енергетски калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година се достапни овде.

city

Да започнеме!

Целта на Нискокарбонскиот енергетски калкулатор за Југоисточна Европа за 2050 година  е да овозможи дијалог и да се изберат енергетски патокази за иднината, со цел да се добие намалување на CO2 емисиите за 80% споредено со нивоата во 1990 година.

Со среќа!

 

Oтвори го Калкулаторот

Поддржано од:
Creative Commons License
Овој труд е лиценциран под
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.
Избери земја од регионот
Започни со играта
Kosovo