South East Europe

2050 Carbon Calculator

Mirë se vini në llogaritësin e Karbonit 2050 për Evropën Juglindore (EJL)!

Deri në vitin 2050 ne duhet të ndryshojmë në mënyrë rrënjësore mënyrën si prodhojmë dhe konsumojmë energji në mënyrë që të zvogëlojmë nivelin e çlirimeve të gazeve serrë dhe të shmangim pasojat e rrezikshme të ndryshimit klimatik.

Udhërrëfyesi i energjisë 2050 i Bashkimit Evropian parashikon një zvogëlim të çlirimeve të gazeve serrë deri në 80% nga nivelet e vitit 1990. Ky objektiv është i rëndësishmë për vendet e Evropës Juglindore si rrjedhojë e  përmirësimeve të domosdoshme që duhet të ndërmerren si pjesë e proçesit të anëtarësimit në BE, si dhe detyrimet që vijnë me anëtarësimin e ardhshëm dhe përpjekja e përbashkët për  të parandaluar ndryshimin klimatik.

 

 

noun_skip-down_118687

Si duhet të kryhet kjo?

Llogaritësi i Karbonit 2050 për Evropën Juglindore ju lejon që të krijoni shtegun tuaj të energjisë dhe të ardhmen e energjisë për secilin nga vendet e Evropës Juglindore.

Llogaritësi ju lejon të merrni parasysh zgjedhjet dhe kompromiset që përballemi, si edhe hapat që duhet të ndërmarrim në mënyrë që të kemi të ardhmen që ne dëshirojmë.

Llogaritësi mbulon të gjitha degët e ekonomisë në aspektin e prodhimit dhe të përdorimit të energjisë, si dhe çlirimet e gazeve serrë në vendet e Evropës Juglindore.

slide2

Llogaritësi i Karbonit 2050 për EJL modelon, një gamë mundësish fizike dhe teknike në 10 sektorë të ndryshëm dhe 45 parametra të ndryshme për secilin vend.

Llogaritësi bazohet në të dhëna të mbledhura shkencore dhe inxhinierike, që kanë qenë subjekt i konsultimeve me organizata kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, përfaqësues të shoqatave të ekspertëve, të akademisë, si edhe ministri përkatëse dhe institucione të ndryshme nga vendet e Evropës Juglindore.

Supozimet dhe të dhënat mbi të cilat  është bazuar Llogaritësi i Karbonit 2050 për EJL mund t’i gjeni këtu.

city

Le të fillojmë!

Qëllimi i Llogaritësit të Karbonit 2050 për EJL është mundësimi i dialogut dhe përzgjedhja e rrugës më të mirë të energjisë për të ardhmen, me synim për të arritur zvogëlimin e çlirimeve të CO2 deri në 80% krahasuar me nivelet e vitit 1990.

Suksese!

 

Shiko Llogaritësin

Mbështetur nga:
Creative Commons License
Ky produkt është i licencuar sipas
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0" të licencave ndërkombëtare.
Zgjidhni një vend apo rajon
Luaj lojën
Kosovo